top of page
לוגו של מרכז ההכשרות אומטה

מרכז הכשרה למציאת נתיב הנשמה, להולכים בדרכי אמא אדמה לפי המסורת השאמנית והדרכים העתיקות

מסורת עתיקה ונשכחת מלמדת שבנַגַה-מוּ (למוריה), אלה שלא הצליחו למצוא את נתיב נשמתם, יצאו במסע למערה המקודשת בה חיו פרפרים זורחים בכחול. במערה נערך טקס אורות וצללים. ובסיום הטקס, נתיב הנשמה הפך לידוע ואפשר היה לחיות אותו. שמה של המערה : אוּמַטַה

שירים פיוטים וניגונים לכבוד האם הקוסמית של כולנו

להקשיב לדיסק בשלושה צעדים:

מומלץ להוריד את הקובץ אל המחשב ולאחר הורדת הקובץ, יש לשחרר את הקבצים מקובץ הזיפ לתיקייה חדשה במחשב שלך. בשלב השני יש להכניס את התקייה לתיקיית המוסיקה, ואז אפשר להקשיב דרך הנגן המועדף.


קישור לדף המילים של הדיסק.

*להורדת הקובץ אל הנייד, מומלץ להוריד את אפליקציית winzip

Songs, chants and adorations in honour of our Cosmic Mother

Listen to the music in three simple steps:
It is recommended to download the file to your computer ,after downloading the file, extract the files from the zip folder into a new folder on your  computer. Then move this folder into the Music folder on your computer and enjoy the cd with your favorite music player.

 

Here is a link for the lyrics of the cd.
 

*for downloading the zip file to your mobile, It is recommended to download winzip application first.

bottom of page