top of page
לוגו של מרכז ההכשרות אומטה

מרכז הכשרה למציאת נתיב הנשמה, להולכים בדרכי אמא אדמה לפי המסורת השאמנית והדרכים העתיקות

מסורת עתיקה ונשכחת מלמדת שבנַגַה-מוּ (למוריה), אלה שלא הצליחו למצוא את נתיב נשמתם, יצאו במסע למערה המקודשת בה חיו פרפרים זורחים בכחול. במערה נערך טקס אורות וצללים. ובסיום הטקס, נתיב הנשמה הפך לידוע ואפשר היה לחיות אותו. שמה של המערה : אוּמַטַה

תמונה של מערה

ריטריט הדרכים העתיקות

פעם, בעולם העתיק, בזמנים בהם מקדשים היו לא רק מקום לתפילה אלא גם מקום לריפוי, להעצמה,  למציאת תשובות ויותר מהכל לאהבה, אפשר היה להגיע אל המקומות המופלאים הללו, בהם היו נשים וגברים אשר חייהם ניתנו לאמא הגדולה של כולנו, ולהתמסר אליהם למספר ימים.

בימים האלה תהליכים מאוד עמוקים, עדינים ומשני חיים היו נערכים על ובעבור אלה שהגיעו לעיתים ממרחקים רבים.

מטרת הריטריט של הדרכים העתיקות היא להזכר ולגעת שוב בחוויה הזו.

במהלך שלושה ימים כולנו נהייה בתוך בועה, בתוך מקדש, בתוך עולם אחר, בתוך הידיים של האם הטובה של הבריאה בעצמה.

נחווה תהליכים שונים ומגוונים שיכיילו אותנו אליה ויביאו אותנו יותר ויותר עמוק אל עצמנו ויותר ויותר עמוק אליה, ואל ליבה הטוב והאוהב יותר מכל.

מלבד התהליכים נחווה הרבה אמא אדמה, ביחד, לבד, שקט נעים ומוסיקה קסומה. נניח לעצמנו שלושה ימים של התנתקות מהעולם ורק נרווה את הנשמה שלנו במי החיים האוהבים והמבורכים של אהבתה של האם הגדולה של כולנו.

ספרים בנושא ריטריט הדרכים העתיקות:

bottom of page