top of page
לוגו של מרכז ההכשרות אומטה

מרכז הכשרה למציאת נתיב הנשמה, להולכים בדרכי אמא אדמה לפי המסורת השאמנית והדרכים העתיקות

מסורת עתיקה ונשכחת מלמדת שבנַגַה-מוּ (למוריה), אלה שלא הצליחו למצוא את נתיב נשמתם, יצאו במסע למערה המקודשת בה חיו פרפרים זורחים בכחול. במערה נערך טקס אורות וצללים. ובסיום הטקס, נתיב הנשמה הפך לידוע ואפשר היה לחיות אותו. שמה של המערה : אוּמַטַה

תמונה של טה-רה מחייכת

מסע נשים

מה אם היית מגיעה לאיזה מקום בו הייתה נמצאת ערבה גדולה שענפיה נושקים למים כחולים, ותחת לאותה ערבה זקנה הייתה יושב השומרת של העץ – השומרת של עץ החיים ממש – אישה עתיקה של עוצמה שחייה כל כך מוקדשים לאמא אדמה ולעץ הקדוש עד אשר מילותיה הן כוכבים של תובנות וידע צלול?
היית מתיישבת להקשיב ואולי להעז לשאול כמה שאלות?

אם ענית: "כן", ברכות!

זה בדיוק מה שקורה במפגשי מסע הנשים עם טה-רה:
אחת לחודש, טה-רה – שאמנית, זקנה מכובדה, ושומרת עץ החיים – מתיישבת עם מעגל של נשים ופותחת את עצמה לנביעת החכמה של עץ החיים, לשאלות ולבקשות של נשות המעגל.

אין צורך בידע מוקדם או בהכנה מראש, אין צורך בתכנון או בהכשרה שאמנית או אחרת כדי לקחת חלק במפגשים אלה – זו הזמנה לחוות אהבה פשוטה וטהורה ולקבל כלים נפלאים לחיים של הרמוניה.

אין צורך לחלום על שאמן אינדיאני או מונגולי – יש לנו את שומרת עץ החיים הזקנה בישראל, בגליל, במרחק נסיעה פשוטה.

למידע נוסף : 04-6545913

 

bottom of page